Ve školním roce 2014/15 naše škola navázala spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf z Ostravy, která je akreditovanou společností oprávněnou pořádat mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English.

Všechny zkoušky Cambridge English vycházejí ze společného evropského referenčního rámce (CEFR) – mezinárodní metody hodnocení úrovně znalosti jazyka.

Na naší škole začala příprava žáků 8. a 9. tříd na zkoušku „KET FOR SCHOOLS“ a „PET FOR SCHOOLS“, které jsou speciálně uzpůsobené žákům základních škol. V rámci kroužku si žáci zkoušejí testy „nanečisto“ a ověřují si znalosti každodenní psané a mluvené angličtiny. Trénují se jednotlivé části testu – mluvení, poslech, slovní zásoba, gramatika a porozumění textu. Po několikaměsíční přípravě škola přihlásí žáky ke zkoušce, která se koná na jazykové škole v Ostravě. Po úspěšném absolvování vybraného typu zkoušky získá žák úroveň od A2 až po B2 podle CEFR. Získaný certifikát bude pro žáka dobrou motivací pro další studium jazyka.