Naše škola je zapojená do následujících projektů:

Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

Projekt OP JAK – Šablony IV

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality edukativního procesu formou personální podpory, vzdělávání pedagogů a inovativního vzdělávání žáků.

Nadace ČEZ

  • Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné
  • Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné
  • Ozonové generátory pro MŠ

Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Doučování žáků škol

Financováno EU (NextGenerationEU)

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost prezenční výuky ve školách během pandemie COVID-19.

Digitalizujeme školu

Financováno EU (NextGenerationEU)

Realizace investice Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální pasti.