Školní jídelna

Způsob odhlašování a přihlašování stravného

Přihlašování a odhlašování stravy odebírané v naší školní jídelně. Každý žák bude mít přidělen svůj čip.
Zákonný zástupce žáka je povinen do 13:30 hodin předcházejícího dne oznámit předpokládanou nepřítomnost dítěte od následujícího dne.
V případě náhlého onemocnění dítěte je možno dítě odhlásit telefonicky na čísle 596 361 778 do 7.30 hod daného dne nebo si první den nepřítomnosti vyzvednout oběd za zvýhodněnou cenu do přineseného jídlonosiče podle provozní doby kuchyně na jednotlivých budovách. Informace jsou uvedeny v organizačním řádu ŠJ a výdejny na internetových stránkách školy.

Neomluvená nepřítomnost – neodhlášená strava

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že od druhého dne neomluvené nepřítomnosti se žákovi započítává strava jako cizímu strávníkovi, to je za cenu 75,- Kč.

Způsob odhlašování:

 1. prostřednictvím webové aplikace www.estrava.cz nebo pro mobilní zařízení m.estrava.cz
 2. u vedoucí školní jídelny: telefonicky na tel. č. 596 361 778 nebo emailem: jidelna.petrovice@seznam.cz
 3. na jídelně u objednávkového terminálu
 4. prostřednictvím mobilní aplikace ve Vašem mobilním obchodě App Store nebo Google Play

Návod internetového přihlašování a odhlašování stravného:
Pro manipulaci s aplikací estrava je zapotřebí:
na internetu zadat www.estrava.cz (objeví se internetové stránky) dostanete na https://secure.ulrichsw.cz/estrava/

Přihlášení je umožněno pouze zaregistrovaným strávníkům. Dále je nutné, aby měl uživatel zaplacené stravné na dané dny určitého měsíce (tzn. do posledního dne předcházející měsíc). V těchto dnech může provádět změny: 1-první jídlo, 2-druhé jídlo, O-odhláška. Objednávky jídla č.2 končí dva pracovní dny předem v 7 hod ráno. Pokud si oběd č.2 objedná v Petrovicích méně než 20 strávníků a v Marklovicích méně než 10 strávníků, bude se v ten den vařit pouze oběd č.1 (tzn. všichni strávníci budou mít oběd č.1).

Postup přihlašování uživatele estravy:

 1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ a MŠ Petrovice) 0238, (ZŠ a MŠ Marklovice) 0239
 2. Zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních 0.
 3. Zadat heslo – malé počáteční písmeno od jména a příjmení bez háčků a čárek + číslo čipu bez nul. V mateřských školkách a základní škole v Závadě místo čipu 4-místný kód, který si můžete vyzvednout v kanceláři u vedoucí školní jídelny. Po prvním přihlášení doporučujeme změnu hesla max. 8 znaků.
 4. Objeví se stránky se jménem strávníka a menu.
 5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.

Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Další volby dle potřeb uživatele:
Doporučujeme nastavit emailovou adresu, na kterou vám automaticky přijde výpis provedených změn, který lze použít k případné reklamaci.

Cena čipu je 85,-Kč. Prodej bude probíhat u vedoucí ŠJ.
UPOZORNĚNÍ:
V mateřských školách se bude dětem automaticky podávat oběd č.1.
UPOZORNĚNÍ:
Import a export dat je zcela automatizován, veškeré uložené změny jsou registrovány do protokolu aplikace (SIS) stravné 7.0. Případná reklamace bude posuzována na základě tohoto protokolu.

Kolektiv školní jídelny přeje svým strávníkům dobrou chuť.
ŠJ při ZŠ a MŠ Petrovice tel:596 361 778, vedoucí H. Vyvlečková

Úhrada stravného ve školní jídelně

Sazba stravného se řídí vyhláškou ze dne 14.7.2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční limity jsou určeny věkem strávníka v cenovém rozpětí v příloze dané směrnice.

Podle přílohy č. 1 a č. 2 platné vyhlášky o školním stravování jsou zařazeny děti dle věku, kterého dosáhnou během daného školního roku končícího 31. srpna.
  
MŠ celodenní 3 – 6 let 41,- Kč
MŠ polodenní 3 – 6 let 32,- Kč
MŠ celodenní 7 let 44,- Kč
MŠ polodenní 7 let 35,- Kč
ZŠ obědy 7 – 10 let 27,- Kč
ZŠ obědy 11 – 14 let 29,- Kč
ZŠ obědy 15  a více let 32,- Kč
pracovníci a důchodci ve školství 32,- Kč
cizí strávníci 75,- Kč
z toho hodnota stravy 32,- Kč
pokrytí mzdových nákladů 32,- Kč
pokrytí provozních nákladů 11,- Kč

Úhrada stravného se provádí složenkou, případně inkasem z bankovních účtů.

Termín úhrady plateb prostřednictvím bankovního účtu je nejpozději dvacátý den předchozího měsíce na následující měsíc. Termín úhrady složenkou je nejpozději dvacátý pátý den předchozího měsíce na nový měsíc. Složenky jsou předány třídním učitelům k rozdání žákům. Pokud nebude stravné uhrazeno v termínu i po upomínce, nebude oběd poskytnut a dítě MŠ bude dočasně vyloučeno z docházky. Odhlášené stravné se vrací odpočtem u každé formy úhrady a to až při platbě na třetí následující měsíc.

Seznam označení alergenů:

 1. Obiloviny obsahující lepek (tj. pšenice, žito, oves, ječmen atd.) a výrobky z nich
 2. Korýši a výrobky z nich.
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Arašídy (burské oříšky) a výrobky z nich
 6. Sója a výrobky z ní
 7. Kravské mléko a výrobky z něho
 8. Ořechy (vlašské, lískové, pistáciové, kešu, para, mandle) a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něho
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích>10 mg/kg anebo >10 mg/l, vyjádřeno SO2), sušené ovoce
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich
 15. 0 Neuvedeno

Pracovnice:

 • vedoucí školní jídelny: Vyvlečková Helena
 • kuchařky: Zemánková Lenka, Kornalíková Eva