Budova ZŠ Petrovice (cca. 2010)

Obec Petrovice u Karviné vznikla v roce 1952 , a to sloučením čtyř samostatných vesnic – Dolních Marklovic, Petrovic, Prstné a Závady. V současné době má kolem 4,5 tisíc obyvatel.

Do vzniku samostatného Československa v těchto obcích neexistovala česká škola.

Podle historických pramenů v Petrovicích vznikla triviální škola koncem 18. století. Vyučovalo se v ní moravsky, od 50. let 19. století polsky. České školství vzniklo ve dvacátých letech 20. století.

Prudký jeho rozvoj ukazují následující údaje:

 • 1. září 1921 – byla otevřena Česká státní menšinová škola obecná v Petrovicích
 • 11. května 1923 – byla otevřena Obecná škola v Závadě
 • 1. října 1923 – byla otevřena Mateřská škola matiční v Dolních Marklovicích
 • 1. září 1924 – byla otevřena Obecná škola v Dolních Marklovicích
 • 1. září 1925 – byla otevřena Mateřská škola matiční v Petrovicích
 • 7. září 1925 – byla předána do užívání nová budova Obecné školy v Petrovicích
 • 8. srpna 1926 – byla předána do užívání nová budova Obecné školy v Závadě
 • 15. srpna 1926 – byla předána do užívání nová budova Obecné školy v Dolních Marklovicích
 • 28. srpna 1927 – byla otevřena Mateřská škola matiční v Závadě
 • 1. září 1927 – byla otevřena Mateřská škola v Petrovicích
 • 1. září 1927 – byla otevřena Lidová škola hospodářská v Petrovicích
 • 8. října 1927 -byla otevřena v Prstné expozitura (pobočka) Obecné školy v Petrovicích
 • 10. listopadu 1927 – byla otevřena Mateřská škola v Prstné (státní)
 • 28. srpna 1928 – byla otevřena expozitura Obecné školy v Dolních Marklovicích v lokalitě u kostela.
 • 21. března 1929 – část zámečku v Prstné byla předána do používání Měšťanské školy v Petrovicích
 • 1. září 1929 – byla otevřena Mateřská škola v Dolních Marklovicích (státní)
 • 1. září 1929 – byla otevřena Mateřská škola v Dolních Marklovicích (státní) – u kostela
 • 1. října 1929 – byla otevřena v Petrovicích expozitura Hudební školy Slezské matice osvěty lidové v Novém Bohumíně

Počet žáků v českých školách na území dnešních Petrovic rychle rostl: ve školním roce 1921/1922 ve dvou třídách Obecné školy v Petrovicích bylo 71 žáků, ve školním roce 1934/1935 ve 20 třídách čtyř škol 596 žáků.

Současná Základní škola v Petrovicích u Karviné jako nově utvořený právní subjekt vznikla k 1. lednu 2003. Její součástí jsou bývalá Základní škola v Závadě, Mateřská škola v Petrovicích, Mateřská škola v Dolních Marklovicích, Mateřská škola v Závadě, Školní jídelna v Petrovicích a Školní jídelna v Dolních Marklovicích.

V budově petrovické základní školy je odloučené pracoviště Základní umělecké školy v Karviné.

Budova ZŠ Marklovice před rekonstrukcí
Budova ZŠ Závada před rekonstrukcí