Vedení školy

 • ředitel školy – PaedDr. Bořivoj Vlček
 • zástupce ředitele, statutární zástupce – Mgr. Radek Adamczyk
 • zástupce ředitele – Mgr. David Tomala
 • zástupce pro MŠ – Mgr. Lucie Vidličková
 • výchovný poradce – Mgr. Dagmar Prusová
 • koordinátor EVVO – Mgr. Radek Adamczyk
 • koordinátor IKT – Mgr. Daniela Ježíková
 • metodik prevence – Mgr. Petra Botorová
 • ekonom – Eva Burdová (tel. 596 361 735)
 • sekretariát – Radomíra Krejčová (tel. 596 361 061)

Vedoucí učitelé

 • ZŠ Petrovice – Mgr. Radek Adamczyk (tel. 596 361 061)
 • ZŠ Marklovice – Mgr. Pavlína Ochodková (tel. 596 361 580)
 • ZŠ Závada – Mgr. Petra Hrbáčková (tel. 596 550 824)
 • MŠ Petrovice – Pavlína Jancová (tel. 596 361 004)
 • MŠ Marklovice – Mgr. Lucie Vidličková (tel. 608 238 445)
 • MŠ Závada – Lenka Zdražilová (tel. 596 550 813)

Školní družiny

 • ŠD Petrovice – vedoucí vychovatelka Marcela Piwodová (tel. 596 361 061)
 • ŠD Marklovice – vychovatelka Jana Maslowská (tel. 596 361 580)
 • ŠD Závada – vychovatelka Dana Panenková (tel. 596 550 824)

Školní jídelny

 • ŠJ Petrovice – vedoucí Helena Vyvlečková (tel. 596 361 7 78)
 • ŠJ Marklovice – vedoucí Helena Vyvlečková (tel. 596 361 564)