Školní kolo soutěže v německém jazyce

Němčináři naší školy měli možnost poměřit své znalosti ve školním kole soutěže v německém jazyce. Sešli se 28. února 2024 a jejich úkolem bylo řešit zadané jazykové úkoly. Soutěžící se snažili porozumět vybraným frázím a větám o běžných skutečnostech, ale museli prokázat i své mluvnické znalosti. Na nejvyšší příčce v kategorii 7. ročníku se umístili shodným počtem bodů Anna Wachtarczyková a Vojtěch Šalomoun, 2. místo obsadil Matyáš Tureček. V kategorii 9. ročníku zvítězila Lucie Popková, další místo obsadili Maksym Krechyk a Filip Olšar.

Soutěžícím němčinářům děkuji za účast.

Mgr. Dagmar Prusová

Poslední aktuality

Načítám…