Ve čtvrtek 22. 2. 2024 se 5 žáků naší školy zúčastnilo městského kola recitační soutěže v karvinském centru volného času Juventus. Ve velmi silné konkurenci obstály naše tři žákyně.

Diana Zhuravlova obdržela čestné uznání. Nejlépe si s uměleckým textem poradily Ludmila Vondráčková a Magdalena Radecká, každá ve své kategorii obsadila první místo. To jim zajistilo postup do kola okresního. Děvčatům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Dagmar Kutláková