Poznávání Brna

Dne 20. října 2023 jsme se žáci devátých ročníků vydali na exkurzi do Brna. Navštívili jsme Nejvyšší soud a také se podívali do vědeckého parku VIDA.

Jako první nás čekala prohlídka soudu. Už při vstupu do budovy Nejvyššího soudu nás zkontrolovala justiční stráž. Poté se nás ujal pan Petr Kavka, který nás seznámil s historií onoho soudu a následovala prohlídka budovy, která trvala zhruba 90 minut. Viděli jsme také sál Františka Vážného, jednací síň, justiční věznici apod.

Druhým naším cílem byl zábavní vědecký park, který se jmenuje VIDA (jak už tušíte, název je opravdu odvozen od zvolání, když objevíte něco nečekaného) a nachází se u brněnského Výstaviště. Tam nás čekaly různé programy. Třída 9.A se zúčastnila pokusů s názvem Barevná chemie. Mnoho barevných pokusů jsme si sami vyzkoušeli a uvědomili jsme si zde i rozdíly mezi chemickou reakcí a mícháním barev. Třída 9.B podstoupila únikovou hru s cílem získat kód, který nám umožnil odemknout dveře a dostat se ven z uzamčené místnosti. Při řešení úkolů jsme museli využít logické i analytické myšlení, také fyzikální principy. Vše dobře dopadlo a z místnosti se nám podařilo uniknout. Po skončení programů jsme si prohlédli interaktivní expozici. Ta čítala na 180 hravých exponátů, díky kterým jsme objevovali, jak funguje svět kolem nás.

Lukáš Buřík, žák 9.A třídy

Poslední aktuality

MK VYBÍJENÁ

Ve čtvrtek 23.11. se vybraní žáci pátých a čtvrtých ročníků zúčastnili městského kola ve vybíjené. Mezi sebou soupeřilo 10 družstev [...]

Načítám…