Vycházející žáci navštívili SŠTaS Karviná

Dne 19. října 2023 uspořádala SŠTaS Karviná pro děti základních škol tradiční den otevřených dveří pod názvem Brána řemeslům otevřená. Této akce se zúčastnili i vycházející žáci naší školy, kteří mají zájem o pokračování studia na střední škole v některém z učebních oborů.  V pestrém dopoledním programu procházeli návštěvníci různá stanoviště, na kterých měli možnost poznat jednotlivá řemesla formou praktických ukázek. Návštěva učeben, dílen a pracovišť této střední školy přiblížila našim žákům nabídku oborů a jejich obsah.

Mgr. Dagmar Prusová

Poslední aktuality

Načítám…