Bonagranty 2023 „Za tajemstvím hudby“

Mateřská škola Petrovice Střed se zapojila do projektu Bonagranty 2023, díky kterému získala 12 000 Kč na pořízení nových atypických hudebních nástrojů, abychom mohli podpořit hudební cítění dětí, umožnit jim, co v danou chvíli prožívají, ale také navodit vnitřní klid a bezpečí.  Atypické hudební nástroje budou velkou inspirací pro pedagogy, jak obohatit relaxační chvíle. Nástroje budeme využívat při prezentaci mateřské školy na veřejnosti, např. při vystoupeních pro rodiče, návštěvě domova seniorů a jiných školních akcí.

Tímto bychom chtěli poděkovat především firmě BONATRANS, v zastoupení pana Hegegy, také vedení školy za dofinancování projektu a obci Petrovice u Karviné za příležitost prezentovat hudební představení v Komunitním centru seniorů v Závadě.

Lic. Markéta Królová

Poslední aktuality

MK VYBÍJENÁ

Ve čtvrtek 23.11. se vybraní žáci pátých a čtvrtých ročníků zúčastnili městského kola ve vybíjené. Mezi sebou soupeřilo 10 družstev [...]

Načítám…