Zeměpisně-dějepisná exkurze v Praze

Ve dnech 12. a 17. října 2023 se zúčastnili žáci obou tříd 8. ročníku zeměpisně-dějepisné exkurze v Praze. Během komentované prohlídky s paní průvodkyní měly děti možnost seznámit se s nejvýznamnějšími památkami našeho hlavního města. Součástí programu byla návštěva Pražského hradu, katedrály sv. Víta s hroby českých králů a svatých, Vladislavského sálu a Baziliky sv. Jiří s hrobem sv. Ludmily. Při procházce Zlatou uličkou děti obdivovaly malé domky řemeslníků, hradby a věže. Na Karlově mostě, Staroměstském a Václavském náměstí si všichni rozšířili své vědomosti o historii, architektuře a významných osobnostech našich dějin. V rámci zeměpisně-dějepisných vzdělávacích cílů byla tato návštěva Prahy pro naše žáky učebnicí stylů, architektury a středoevropské historie.

Mgr. Dagmar Prusová

Poslední aktuality

Načítám…