TAK UŽ JE ZÁŘÍ … Co jsme všechno prožili a zažili?

V prvním týdnu školního měsíce, a to 8. září, jsme navštívili „Včelařskou výstavu“, která probíhala v Karviné na Střední průmyslové škole. Tuto akci připravila Základní organizace Českých včelařů Karviná. Pozorovali jsme včelí roj, seznámili jsme se s pomůckami a nástroji včelařů. Ochutnávali jsme různé druhy medů.

Září pokračovalo „Poznáváním naší obce Petrovice u Karviné a jejího okolí“. Uskutečnili jsme vycházky v rámci hodin prvouky a vlastivědy. Pozorovali jsme přírodu a její změny na podzim. Zavítali jsme k obecnímu úřadu a důležitým místům v obci.

Začátkem školního roku si připomínáme bezpečnost a chování během cesty do školy a ze školy, při chůzi po chodníku apod. Dne 29. září jsme připravili Projektový den „Bezpečně do školy“.  Dopoledne jsme zahájili výukovým filmem „S Kristýnkou a Tomášem po městě“. Povídali jsme si o situacích, se kterými se můžeme setkat v silničním provozu nebo během cesty do školy. Opakovali jsme dopravní značky a prostředky. Po rozdělení do skupin jsme navštívili stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole a koloběžce. Řešili jsme situace na křižovatkách, vyzkoušeli jsme si běhací značkový diktát, luštili jsme texty a hádanky.

Na závěr měsíce ZÁŘÍ jsme zorganizovali „Výlet na hory s rodiči“. Vyjeli jsme vlakem do Hrádku ve Slezsku a vydali se na chatu Hrádek a Filípku. Během výstupu jsme plnili menší úkoly, za které nás čekala sladká odměna. Počasí nám přálo a výlet jsme si hezky společně užili.

Martina Kostková

Poslední aktuality

Načítám…