Adaptační kurz 2023

Letošní adaptační kurz byl zahájen setkáním s lektory v Ostravě. Obě 6. třídy se zaměřily na budování vzájemných vztahů a spolupráci a komunikaci s novými třídními učitelkami. Poté autobus všechny převezl do Prostření Bečvy. Žáci rozdělení do družstev hráli hry, sportovali, chodili na výlety, hledali schovaný poklad podle indicií. Společně strávený čas a týmová spolupráce pomohly navazovat nová přátelství a prohlubovat ta stávající. Vzhledem ke krásnému počasí žáci trávili téměř veškerý čas venku v krásné přírodě na čerstvém vzduchu. Poslední večer proběhlo vyhodnocení pobytu a soutěží. Diskotéka byla příjemným zakončením pobytu.

Poslední aktuality

Načítám…