Výsledky jazykových zkoušek Cambridge

V květnu minulého školního roku proběhly jako každoročně jazykové zkoušky z anglického jazyka – Cambridge, a to na dvou různých úrovních – „KET FOR SCHOOLS“ a „PET FOR SCHOOLS“. Příprava žáků 9. ročníku probíhala formou distančního kroužku pod vedením učitelek anglického jazyka, paní Renáty Sikorové a Karly Piwodové. Zkouška proběhla na jazykové škole Cloverleaf Ostrava a zúčastnilo se jí osm žáků, z toho čtyři žáci svým vynikajícím výsledkem získali úroveň B2 podle evropského referenčního rámce pro hodnocení úrovně jazyka.  Jedna žákyně uspěla rovněž výborně s úrovní B1 a tři žáci obdrželi úroveň A2.

Všichni žáci získali certifikát, všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším vzdělávání.

Ing. Renáta Sikorová

Poslední aktuality

Načítám…