ZŠ a MŠ Petrovice u Karviné

Vzkazníky

Ve vzkazníku naleznete poslední aktuální informace o dění ve školce. Přispívat do vzkazníku mohou pouze registrovaní uživatelé.

 

Vzkazník MŠ Petrovice

Vzkazník MŠ Marklovice

Vzkazník MŠ Závada

Přihlášení
Designed by:
Aktuálně
Informace pro rodiče žáků 1. stupně PDF Tisk Email
21.05.2020 12:28

Vážení rodiče
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30.04.2020 je od 25.05.2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole. Docházka do školy nebude povinná. Při rozhodování, zda mají do školy děti přijít, je nutné zvážit, zda nežijí ve společné domácnosti s rizikovou osobou ohroženou koronavirem.

Pravidla:

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pohyb žáků před vstupem do školy:

- Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Vstup do školy

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Pravidla pro pobyt ve třídě

- Po příchodu do třídy, musí každý žák si umýt ruce a použít dezinfekci na ruce.

- Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že složení skupin žáků je neměnné. Bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.

- V průběhu pobytu ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, zda žáci jsou povinni nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

- Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Výuka žáků

- Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

- Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

- Časový rozsah bude 4 vyučovací hodiny, následuje odpolední družina do 16,00 hodin. Bude zajištěno, že se žáci nepotkají ve společných prostorách školy. Vyzvedávání žáků je možno kdykoliv.

- Ranní družina není poskytována.

Další informace

- Školní stravování (obědy) bude umožněno v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznaku COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Zákonný zástupce je povinen vyplnit Čestné prohlášení a zaslat ho třídní učitelce nebo doručit do školy nejpozději v pondělí 25. 5. 2020 (vytištěné prohlášení je možné vyzvednout také na vrátnici školy a vyplněné vhodit do schránky školy). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

 
Přehled žáků přijatých k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021 PDF Tisk Email
06.05.2020 09:42

Seznam žáků budoucích prvních tříd, přijatých k základnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Petrovice u Karviné, najdete v příloze.

 
Změna provozu sekretariátu školy PDF Tisk Email
23.03.2020 07:53

Úřední hodiny budou pouze v pondělí, ve středu a v pátek, vždy od 8:00 do 11:00 hodin. V případě potřeby je možné se domluvit telefonicky na čísle 723 537 649 (p. Krejčová).

 
Aktuální informace pro rodiče PDF Tisk Email
16.03.2020 08:26

Od středy 18. 3. 2020 do odvolání budou uzavřeny mateřské školy v Petrovicích u Karviné.

Rodiče, kteří pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil a potřebují zajistit péči o děti ve věku od 3 do 10 let, oznámí tuto skutečnost do úterý 17. 3. 2020 na sekretariátu školy. V případě zájmu o hlídaní dětí těchto rodičů bude zajištěn provoz v budově školy a školky v Petrovicích.

Do odvolání bude omezen provoz sekretariátu školy. Úřední hodiny budou od 8:00 do 11:00 hodin. V případě potřeby je možné se domluvit telefonicky na čísle 723 537 649 (p. Krejčová).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení lze získat v MŠ nebo na sekretariátě školy.

 
Informace pro rodiče PDF Tisk Email
13.03.2020 09:06

Od 16. 3. 2020 budou mít žáci 2. stupně na svých účtech v Bakalářích zadání pro domácí práci v jednotlivých předmětech.

Rodiče žáků 1. stupně dostanou přístup do systému Bakaláři od třídních učitelek. Prosíme, kontaktujte třídní učitelky svých dětí prostřednictvím e-mailu pro přesnější informace.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 1 z 2

Projekty

Naše škola je zapojena do projektů:

- Odborná učebna chemie při ZŠ Petrovice u Karviné (IROP)

- Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (OP VVV)

- Oranžové hřiště MŠ Petrovice u Karviné (Nadace ČEZ)

- Oranžové hřiště MŠ Marklovice u Karviné (Nadace ČEZ)

Vytvoření pracovního místa – vrátný (OPZ)

- Sportovní příměstský tábor 2018 - 2020 (OPZ)

- Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj

Cambridge English

cambridge-logo-500px

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English na naší škole.

Podrobnosti zde.