Struktura školy Tisk
 
Vedení PO ZŠ ředitel školy PaedDr. Bořivoj Vlček
  statutární zástupce Mgr. Radek Adamczyk
  výchovný poradce Mgr. Dagmar Prusová
  zástupce pro MŠ Mgr. Lucie Vidličková
  koordinátor EVVO Mgr. Radek Adamczyk
  metodik IT Mgr. Daniela Ježíková
  metodik prevence Mgr. Petra Botorová
  ekonom Eva Burdová (tel. 59 636 17 35)
  sekretariát Radomíra Krejčová (tel. 59 636 10 61)
     
ZŠ Petrovice vedoucí učitel Mgr. Radek Adamczyk (tel. 59 636 10 61)
ZŠ Marklovice vedoucí učitel Mgr. Pavlína Ochodková (tel. 59 636 15 80)
ZŠ Závada vedoucí učitel Mgr. Petra Hrbáčková (tel. 59 655 08 24)
     
MŠ Petrovice vedoucí učitel Pavlína Jancová (tel. 59 636 10 04)
MŠ Marklovice vedoucí učitel Mgr. Lucie Vidličková (tel. 608 238 445)
MŠ Závada vedoucí učitel Lenka Zdražilová (tel. 59 655 08 13)
     
ŠD Petrovice vychovatelka Marcela Piwodová (tel. 59 636 10 61)
ŠD Marklovice vychovatelka Jana Maslowská (tel. 59 636 15 80)
ŠD Závada vychovatelka Dana Panenková (tel. 59 655 08 24)
     
ŠJ Petrovice vedoucí Helena Vyvlečková (tel. 59 636 17 78)
ŠJ Marklovice vedoucí Helena Vyvlečková (tel. 59 636 15 64)