Vstup rodilého mluvčího do hodin anglického jazyka Tisk

vstup rodileho mluvciho aj V listopadu na naší škole probíhala tandemová cizojazyčná výuka s rodilým mluvčím z Velké Británie, která byla organizována Statutárním městem Karviná v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Pan Simon Batchelor konverzoval s žáky 2. stupně ve spolupráci s vyučujícími anglického jazyka a připravil si několik témat včetně vyprávění o sobě a životě v Anglii. Aktivně vybízel žáky, aby se zapojili do konverzace, kladli otázky a vyplňovali pracovní listy na dané téma. Žáci postupně ztratili ostych a kladli lektorovi otázky. Cíl výuky anglického jazyka tak byl splněn. Žákům se podařilo domluvit se v anglickém jazyce a motivačně je to povzbudilo.

Ing. Renáta Sikorová